Υλοποιημένα Προγράμματα

day month year
28  \ 10 \  21

ΤΕΙΧΗ

Ξεπερνώντας τα τείχη μεταξύ ανθρώπων σε καιρούς κρίσης –
διαμορφώνοντας το μέλλον της Ευρώπης

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες

STARTS
01\09\2017
ENDS
30\11\2018

Η Δημοκρατία σε κρίση

Λαϊκισμός και ακραίες
τάσεις ως πρόκληση για τη Δημοκρατία

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες | Αδελφοποίηση πόλεων

STARTS
15\01\2018
ENDS
15\10\2019

VOTE

Συμμετοχή των πολιτών για την ΕΥΡΩΠΗ –
Ευρωεκλογές και ενεργή διαμόρφωση για το μέλλον της Ευρώπης

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες | Αδελφοποίηση πόλεων

STARTS
15\07\2018
ENDS
15\10\2019

Μέλλον από δω κ’ πέρα

Εκπαίδευση για τα
επαγγέλματα νοσηλείας –
Ευκαιρίες για νέους
Ευρωπαίους

Επαγγελματικό Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης –
Διττή εκπαίδευση στον τομέα του γηριατρικού-νοσηλευτικού επαγγέλματος στη Νότια Γερμανία (σε συνεργασία με το ίδρυμα Liebenau και τον εκπαιδευτικό οργανισμό dialoge)

STARTS
28\08\2017
ENDS
31\08\2018

PODIGIKOM

Κατάρτιση για την αντιμετώπιση της πορνογραφίας στην καθημερινότητα της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

Erasmus+ | KA2 – Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών

STARTS
01\06\2017
ENDS
31\05\2019

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Διαμορφώνοντας την Ευρώπη μέσα από το ΔΙΑΛΟΓΟ –
ΔΙΑΛΟΓΟΣ κατά του λαϊκισμού, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες

STARTS
01\09\2018
ENDS
30\11\2019

YOU MEDIA & ME

education@home – πολυγλωσσικός ψηφιακός οδηγός για γονείς για θέματα εκπαίδευσης στα ΜΜΕ υπό μορφή διαδικτυακής εφαρμογής

Πρόγραμμα Erasmus+

STARTS
01\10\2018
ENDS
30\09\2020

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Πρόσωπα και ιστορίες της Ευρώπης –
Διαμορφώνοντας το μέλλον της Ευρώπης με σύγχρονους μάρτυρες

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες

STARTS
01\11\2018
ENDS
30\03\2020

ΗΘΙΚΗ

Κοινωνική πρόνοια και εκπαίδευση - Επαγγελματισμός της κοινωνικής εργασίας με σκοπό την απόκτηση ηθικών δεξιοτήτων στην συμπεριφορά της ψηφιακής χρήσης

Πρόγραμμα Erasmus+

STARTS
01\02\2019
ENDS
31\01\2021

EMOTIONAL MANAGEMENT

Erasmus+ KA1

Πρόγραμμα Erasmus+

STARTS
01\12\2018
ENDS
30\11\2019

EUROPARENTS

Πρόγραμμα Erasmus+

STARTS
01\10\2019
ENDS
30\09\2020