ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

εκπαίδευση

Στοχεύουμε στην στήριξη της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης ατόμων διαφόρων ηλικιών, επαγγελματικών κλάδων και εθνικοτήτων μέσα από κατευθύνσεις, δράσεις και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Erasmus+
 • Europe for Citizens
 • Creative Europe

Όπως και με προγράμματα που ασχολούνται με την παρακάτω θεματολογία:

 • Προγράμματα κινητικότητας και σταδιοδρομίας για νέους ανθρώπους
 • Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη Γερμανία
 • Εντατική εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας για τα επίπεδα Α1-Β2, με
 • δυνατότητα και εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης |e-learning|
 • Εκμάθηση Γερμανικής Ορολογίας διαφόρων επαγγελματικών κλάδων,
 • με δυνατότητα και εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης |e-learning|
 • Εκπαίδευση στα ΜΜΕ για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς
 • Συμβουλευτική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων

επικοινωνία

Φέρνουμε σε επαφή τους ενδιαφερόμενους με κινητικά ευρωπαϊκά προγράμματα
προστασίας, ενημέρωσης και πολιτισμού.

Διαθέτουμε την υποδομή και την γνώση για να στηρίξουμε, και να δώσουμε ιδέες και
λύσεις σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα μέσω ευρωπαϊκών συνεργασιών και δράσεων.

Επίσης παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας
στη Γερμανία μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα σε επαγγελματικούς κλάδους που
ορίζονται κάθε φορά από το αντοίστιχο πρόγραμμα.

μουσική

H μουσική από την αρχή της εμφανίσεως του ανθρώπου τον συντροφεύει και τον βοηθάει
να επικοινωνήσει  με το περιβάλλον του, και να καλλιεργήσει τον ψυχικό του κόσμο. Στο
πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων προγραμμάτων
εκπαίδευσης να προάγουμε την μουσική που είναι και η παγκόσμια γλώσσα.

Στοχεύουμε στην ενημέρωση των ωφελειών που αποκτά κάποιος που ασχολείται με την
μουσική σε κοινωνικό -ψυχικό- παιδαγωγικό και επικοινωνιακό επίπεδο.

Με στοχευμένα προγράμματα φέρνουμε την μουσική μέσα από το παιχνίδι της
εξερεύνησης, στα χέρια των παιδιών. Τα βοηθάμε να εκφραστούν και να δημιουργήσουν με
ελευθερία και φαντασία.

τέχνη

Με τον όρο Τέχνη εννοείται η ανθρώπινη δραστηριότητα, η δημιουργία που είναι σημαντική
εξαιτίας της έλξης που προκαλεί στις ανθρώπινες αισθήσεις, διεγείροντας τον νου και το
συναίσθημα. Είναι η δημιουργική έκφραση που μέσα στο έργο αποτυπώνει την ψυχική
κατάσταση, τα συναισθήματα, τις ιδέες, την αίσθηση ή τον οραματισμό του καλλιτέχνη.

Θέλουμε να φέρουμε σε επαφή όσο το δυνατόν περισσότερους καλλιτέχνες από όλο τον
κόσμο να δημιουργήσουμε καινούργια project και να τα φέρουμε σε επαφή με το ευρύ
κοινό έτσι ώστε να σχεδιάσουμε νέες εστίες δημιουργίας, και ευκολότερη πρόσβαση σε
καλλιτεχνικές πλατφόρμες.