Προγράμματα σε εξέλιξη

day month year
05  \ 12 \  22

GDPRism

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για μετεκπαίδευση ενηλίκων και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων – Ένα μονοπάτι αναβάθμισης δεξιοτήτων για ευρωπαϊκές οργανώσεις

Πρόγραμμα Erasmus+

STARTS
01\09\2022
ENDS
01\03\2024

Cyberbubble

Βιωματικός ψηφιακός θόλος – «Cyberbubble» – Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την προώθηση της ψηφιακής κατάρτισης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Πρόγραμμα Erasmus+

STARTS
01\03\2022
ENDS
01\01\2023

FED

Προώθηση της δημοκρατικής παιδείας στην καθημερινή ζωή της οικογένειας

Πρόγραμμα Erasmus+

STARTS
01\12\2021
ENDS
30\11\2023

COVID

Ενάντια στην κρίση του Covid - φροντίδα, λόγος, αξίες, ενότητα, αλληλεγγύη

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες

STARTS
01\05\2021
ENDS
31\12\2022