Προγράμματα σε εξέλιξη

day month year
19  \ 01 \  21

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Πώς να διαχειριστείτε τη μεταχείριση – Κανόνες μεταχείρισης παιδιών χωρισμένων οικογενειών σε ευρωπαϊκή κλίμακα

Πρόγραμμα Erasmus+

STARTS
01\10\2020
ENDS
30\09\2021

ΕΝΟΤΗΤΑ

Ευρώπη – Ενότητα, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη – απλώς ένα όνειρο;

Πρόγραμμα »Ευρώπη για τους πολίτες« | Αδελφοποίηση πόλεων

STARTS
15\09\2020
ENDS
30\06\2022

EUROPARENTS 2020

Πρόγραμμα Erasmus+

STARTS
01\10\2020
ENDS
30\09\2022

UPSKILLING PARENTS

('Αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες των γονέων') |
Πώς να καθοδηγούμε με ασφάλεια τα παιδιά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση εν μέσω κρίσης (πανδημίας)

Πρόγραμμα Erasmus+

STARTS
01\09\2020
ENDS
31\08\2022

TRIGS

Κατάρτιση για την αντιμετώπιση του ψηφιακού στρες υπό μορφή διαδικτυακής εφαρμογής

Πρόγραμμα Erasmus+

STARTS
01\10\2019
ENDS
30\09\2021

ΗΘΙΚΗ

Κοινωνική πρόνοια και εκπαίδευση - Επαγγελματισμός της κοινωνικής εργασίας με σκοπό την απόκτηση ηθικών δεξιοτήτων στην συμπεριφορά της ψηφιακής χρήσης

Πρόγραμμα Erasmus+

STARTS
01\02\2019
ENDS
31\01\2021